AANPLANTEN EN GRONDBEWERKING

Vooraleer u gaat planten, dient u een degelijke grondbewerking uit te voeren om een goede bodemstructuur te bekomen. Het bewerken van de grond dient te gebeuren bij voldoende droge weersomstandigheden. Door het betreden van te natte grond kan structuurbederf optreden en komt er te weinig zuurstof bij de wortels. Door het diep spitten van uw perceel worden storende grondlagen doorbroken en kunnen de wortels voldoende groeien. Na het spitten kan u best het humusgehalte van de grond verhogen door toevoeging van groencompost of potgrond. Gemiddeld heeft u hiervan 2 à 3 m³ nodig per are(100m²), afhankelijk van de aard van de grond. Bij te zure grond(lage PH) kan u best zeewierkalk toevoegen aan een dosis van 10 à 15 kg/are. Door de kalkbemesting wordt de bodemstructuur verbeterd en zal de Buxus beter groeien(Buxus is kalkminnend).

Het tijdstip van aanplanten hangt af van het type van plant. Planten met blote wortel kan u planten van oktober tot eind april, planten met kluit van oktober tot eind mei en planten in container(potgekweekt) kan u gans het seizoen aanplanten. Wel dient u op volgende zaken te letten:

PLANTEN MET BLOTE WORTEL

De wortels mogen nooit uitdrogen. U dient deze ten allen tijde te beschermen met folie(zeker bij transport) en direct te planten of in te kuilen. Dit inkuilen gebeurt door de volledige bundel in te graven in de grond zodat u deze op een later tijdstip kan planten.

PLANTEN MET KLUIT OF DRAADKLUIT

De kluiten mogen niet uitdrogen en dienen eveneens beschermd te worden tegen slechte weersomstandigheden(afdekken of inkuilen). De gaaslap welke rondom de kluit zit, hoeft u niet te verwijderen. De wortels zullen er probleemloos door groeien en gaaslap en of draadkluit verteert in de grond.

PLANTEN IN CONTAINER (POTGEKWEEKT)

Deze kunnen het ganse jaar door geplant worden zonder risico. Wel zal u in de zomerperiode overvloedig moeten gieten de eerste dagen na het planten.

TIP: Na het planten 1 keer goed gieten zorgt ervoor dat de grond mooi aansluit aan de wortels.