Ziektes en plagen

Buxus kan aangetast worden door verschillende parasieten. Het is echter niet nodig om bij elke aantasting een behandeling uit te voeren. Sommige ziektes of plagen zijn niet of weinig bedreigend voor de plant. Andere ziektes vragen echter wel een doortastende aanpak en dienen degelijk behandeld te worden. Deze meest schadelijke ziektes zijn hieronder weergegeven.

 

Update 31 mei 2018:

Door de overvloedige regenbuien is een behandeling tegen de schimmelziektes aangewezen. Volg de raadgevingen in onze rubriek.

De rupsen van de buxusmot zijn momenteel aan het verpoppen. Bestrijden heeft nu geen zin meer. Vanaf begin juli kunnen de nieuwe rupsen opnieuw behandeld worden. Volg de raadgevingen op onze website en www.sosbuxusmot.be

 

Update 20 april 2018: lancering nieuwe website: www.sosbuxusmot.be

 

Update 28 maart 2018:

De lente begint langzaam op gang te komen en ook de eerste rupsen van de buxusmot zijn gesignaleerd. Vanaf volgende week is een behandeling aangewezen. Diegenen die in het najaar nog behandeld hebben kunnen nog even wachten. Gebruik bij voorkeur een biologische middel zoals Conserve Garden.

De buxusmot komt ondertussen in vrijwel gans Vlaanderen voor. Aangetaste planten hoeft u niet te verwijderen. Deze maken na 6-8 weken nieuwe scheuten.

 

Bij elk bestrijdingsmiddel worden een aantal voorbeelden van actieve stoffen weergegeven waarvan bekend is dat ze een goede werking hebben. Handelsnamen worden niet vermeld omdat deze per land kunnen verschillen. Niet alle producten zijn in alle landen te koop of erkend. Deze erkenningen wijzigen ook regelmatig .Gelieve dan ook uw landelijke erkenningen te raadplegen.

Voor België:  www.fytoweb.be

Deze rubriek werd opgemaakt volgens ervaringen opgedaan in een professionele buxuskwekerij aangevuld met wetenschappelijk onderzoek. Volgende onderzoeksinstellingen verleenden hun medewerking:

 

Schadelijke ziekten van Buxus

Buxusmot Cydalima perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

Felgroene rupsen, met een zwarte kop, die zich voeden met de bladeren van Buxus. Deze van oorsprong Aziatische vlinder kan tot 4 cm groot worden. Er zijn twee generaties in België: april en juli.

Buxusmot

Buxusmot larve

Schade: In het begin zijn de rupsen klein en is de schade moeilijk zichtbaar maar volwassen rupsen kunnen op korte tijd een plant volledig kaalvreten. Van ei tot verpopping duurt ongeveer 26 dagen. Op de aangetaste planten wordt een spinsel achtergelaten. Er zijn twee periodes met veel vraat; april en augustus.

Bestrijding: Behandelen met een aangepast rupsenmiddel (insecticide) op basis van spinosad (Conserve Garden: op biologische basis), Bacillus thuriengiensis (biologisch), lambda-cyhalothrin (Karate Garden) of deltamethrin(Decis plus). Het is belangrijk alle groene bladeren te raken. Chemische middelen werken langer en geven langere bescherming.

Professionelen (houders van een fytolycentie) hebben een breder pakket aan middelen.

BELANGRIJK: Behandeling in een vroeg stadium zorgt voor veel minder schade. Volg onze waarschuwingsberichten bovenaan!

Behandel uw planten bij voorkeur met biologische middelen!

Afgevreten planten zullen opnieuw recupereren en hoeven niet verwijderd te worden!

Feromoonvallen kunnen gebruikt worden als monitoring maar niet als bestrijding!  Slechts een klein deel van de populatie van de mannelijke motten wordt gelokt en gevangen.

Bijkomende tip: De volwassen buxusmotten worden aangetrokken door kunstlicht. Indien mogelijk zo weinig mogelijk de tuinverlichting gebruiken als er volwassen motten rondvliegen.

De Buxusmot is een exoot uit Azië!!  Bestrijding van deze invasieve soort is aangewezen zoals ook andere exoten worden bestreden. Schade aan onze inheemse flora en fauna door invasieve soorten dient ten allen tijde vermeden te worden.

Meer info over de buxusmot : www.sosbuxusmot.be

 

Schimmelziekte Cylindrocladium buxicola = Calonectria pseudonaviculata

De aantasting begint met zwarte vlekken op het blad. Na enkele dagen vallen de aangetaste bladeren massaal af en er ontstaan zwarte strepen op de jonge twijgen.

Cylindrocladium

Cylindrocladium

Schade: Grote, kale, plekken die kunnen leiden tot volledig afsterven van de plant.

Bestrijding: ! Behandelen met aangepaste fungicides vanaf mei. Vooral extra opletten bij warme, vochtige periodes met veel neerslag.

Bestrijdingsschema Cylindrocladium en Volutella: Consument België  2017

tijdstip product dosis/10 liter water opmerking
Mei Ortiva Plus
+ Sporgon Garden
10ml
10 gr
 
Juni Eminent 7.5 ml max. 3x/jaar
Juli Eminent 7.5 ml max. 3x/jaar
Augustus Eminent 7.5 ml max. 3x/jaar
September Ortiva Plus
+ Sporgon Garden
10ml
10 gr
 

Producten op basis van koper hebben een preventieve werking maar zijn minder efficiënt. De fytowetgeving in Europa verandert regelmatig. Niet alle producten zijn toegelaten in elke lidstaat.

Uitgebreid artikel: zie pdf.

 

© Copyright 2017 Herplant.bvba