Ziektes en plagen

Buxus kan aangetast worden door verschillende parasieten. Het is echter niet nodig om bij elke aantasting een behandeling uit te voeren. Sommige ziektes of plagen zijn niet of weinig bedreigend voor de plant. Andere ziektes vragen echter wel een doortastende aanpak en dienen degelijk behandeld te worden. Deze meest schadelijke ziektes zijn hieronder weergegeven.

Update 28 maart 2018:

De lente begint langzaam op gang te komen en ook de eerste rupsen van de buxusmot zijn gesignaleerd. Vanaf volgende week is een behandeling aangewezen. Diegenen die in het najaar nog behandeld hebben kunnen nog even wachten. Gebruik bij voorkeur een biologische middel zoals Conserve Garden.

De buxusmot komt ondertussen in vrijwel gans Vlaanderen voor. Aangetaste planten hoeft u niet te verwijderen. Deze maken na 6-8 weken nieuwe scheuten.

 

Bij elk bestrijdingsmiddel worden een aantal voorbeelden van actieve stoffen weergegeven waarvan bekend is dat ze een goede werking hebben. Handelsnamen worden niet vermeld omdat deze per land kunnen verschillen. Niet alle producten zijn in alle landen te koop of erkend. Deze erkenningen wijzigen ook regelmatig .Gelieve dan ook uw landelijke erkenningen te raadplegen.

Voor België:  www.fytoweb.be

Deze rubriek werd opgemaakt volgens ervaringen opgedaan in een professionele buxuskwekerij aangevuld met wetenschappelijk onderzoek. Volgende onderzoeksinstellingen verleenden hun medewerking:

 

Schadelijke ziekten van Buxus

Buxusmot Cydalima perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

Felgroene rupsen, met een zwarte kop, die zich voeden met de bladeren van Buxus. Deze van oorsprong Aziatische vlinder kan tot 4 cm groot worden. Er zijn twee generaties in België: april/mei en augustus.

Buxusmot

Buxusmot larve

Schade: In het begin zijn de rupsen klein en is de schade moeilijk zichtbaar maar volwassen rupsen kunnen op korte tijd een plant volledig kaalvreten. Van ei tot verpopping duurt ongeveer 26 dagen. Op de aangetaste planten wordt een spinsel achtergelaten. Er zijn twee periodes met veel vraat; april en augustus.

Bestrijding: Behandelen met een aangepast rupsenmiddel (insecticide) op basis van spinosad (Conserve Garden: op biologische basis), Bacillus thuriengiensis (biologisch), lambda-cyhalothrin (Karate Garden) of deltamethrin(Decis plus). Het is belangrijk alle groene bladeren te raken. Chemische middelen werken langer en geven langere bescherming.

Professionelen (houders van een fytolycentie) hebben een breder pakket aan middelen.

BELANGRIJK: Behandeling in een vroeg stadium zorgt voor veel minder schade. Volg onze waarschuwingsberichten bovenaan!

Behandel uw planten bij voorkeur met biologische middelen!

Afgevreten planten zullen opnieuw recupereren en hoeven niet verwijderd te worden!

Feromoonvallen kunnen gebruikt worden als monitoring maar niet als bestrijding!  Slechts een klein deel van de populatie van de mannelijke motten wordt gelokt en gevangen.

Bijkomende tip: De volwassen buxusmotten worden aangetrokken door kunstlicht. Indien mogelijk zo weinig mogelijk de tuinverlichting gebruiken als er volwassen motten rondvliegen.

 

Schimmelziekte Cylindrocladium buxicola = Calonectria pseudonaviculata

De aantasting begint met zwarte vlekken op het blad. Na enkele dagen vallen de aangetaste bladeren massaal af en er ontstaan zwarte strepen op de jonge twijgen.

Cylindrocladium

Cylindrocladium

Schade: Grote, kale, plekken die kunnen leiden tot volledig afsterven van de plant.

Bestrijding: ! Behandelen met aangepaste fungicides vanaf mei. Vooral extra opletten bij warme, vochtige periodes met veel neerslag.

Bestrijdingsschema Cylindrocladium en Volutella: Consument België  2017

tijdstip product dosis/10 liter water opmerking
Mei Ortiva Plus
+ Sporgon Garden
10ml
10 gr
 
Juni Eminent 7.5 ml max. 3x/jaar
Juli Eminent 7.5 ml max. 3x/jaar
Augustus Eminent 7.5 ml max. 3x/jaar
September Ortiva Plus
+ Sporgon Garden
10ml
10 gr
 

Producten op basis van koper hebben een preventieve werking maar zijn minder efficiënt. De fytowetgeving in Europa verandert regelmatig. Niet alle producten zijn toegelaten in elke lidstaat.

Uitgebreid artikel: zie pdf.

Schimmelziekte  Volutella buxi

De aantasting begint met bruinverkleuring van de bladeren die daarna verdorren en tijdelijk aan de plant blijven hangen. Onderaan de bladeren ontstaan er bleekroze schimmelsporen.

Volutella

Volutella

Schade: Bruine, verdorde bladeren en twijgen ontsieren de plant. Bij zware aantasting kan de plant sterven.

Bestrijding: ! Behandelen met aangepaste fungicides: zie Calonectrie. Extra aandacht is nodig na het snoeien of na vorstschade.

Meer info: zie pdf.

Kommaschildluis  Lepidosaphes ulmi

Donkerkleurige, bruine, kommavormige schildluizen (ca. 3mm) welke meestal voorkomen in het midden van de plant op oude twijgen. Bij zware aantasting verspreid over de ganse plant.

Kommaschildluis

Kommaschildluis

Schade: De twijgen en bladeren verkleuren geel als gevolg van de zuigschade. Bij zware schade leidt dit tot afsterven van de plant.

Bestrijding: ! Behandelen met een aangepast insecticide vanaf half mei, 14 dagen later herhalen. De planten behandelen met voldoende spuitvloeistof, tot diep in de plant. Vb. product op basis van imidacloprid, spirotetramat, e.a. Winterbehandeling met minerale oliën is ook mogelijk.

Buxusspint Eurytetranychus buxi

Deze kleine spintmijt (0.3mm) veroorzaakt zuigschade aan de bladeren.

Buxusspint

Buxusspint

Schade: kleine, zilverkleurige streepjes en puntjes op de bladeren, meestal op het oude blad en goed zichtbaar binnenin de plant.

Bestrijding: Behandelen met een aangepast acaricide(spintmiddel) vanaf mei. Spuiten bij warm weer. Vb. product op basis van actieve stof tebufenpyrad, bifenazaat, e.a.

Minder schadelijke ziekten van Buxus

Buxusbladvlo Psylla buxi 

3 tot 5mm grote insecten waarvan de larven, die bedekt zijn met een witte, wasachtige laag, de jonge scheuten aanprikken en leegzuigen.

Buxusbladvlo

Buxusbladvlo larve

Schade: lepelvormige, gekrulde topscheuten.

Bestrijding: Begin april met een aangepast insecticide, enkel indien er bladvlooien voorkomen. Vb. product op basis van actieve stof imidacloprid, spirodiclofen, e.a. Wanneer de planten worden gesnoeid in het najaar, wordt een deel van de aantasting op een natuurlijke manier verwijderd.

Buxustopmijt Aceria unguiculata

Zeer kleine galmijten (0.1mm) die zich voeden met plantensap uit de topscheuten.

Buxustopmijt

Schade: kleine, misvormde blaadjes in de eindscheuten die meestal gedrongen groeien.

Bestrijding: behandelen met een aangepast acaricide(spintmiddel) indien de plaag voorkomt. Spuiten bij warm weer. Wanneer de planten worden gesnoeid, worden de eindscheuten met aantasting ook verwijderd. Vb. product op basis van tebufenpyrad.

Buxusgalmug Monarthropalpus buxi

Wormachtige larve (ca.3 mm) die in het blad een zwelling veroorzaakt. De volwassen insecten zijn kortlevende, roodachtig gekleurde muggen van 2-3 mm groot.

Buxusgalmug

Buxusgalmug

Schade: Geel tot rood verkleurende bladeren met blaasvormige gallen.

Bestrijding: Behandelen met een aangepast insecticide vanaf mei. Vb. product op basis van spirotetramat, e.a.

Buxusroest Puccinia buxi

Kleine, donkerbruine sporenhoopjes meestal aan de onderzijde van het blad. Komt vooral voor in schaduwrijke, wilde Buxuspopulaties. Zeldzaam in tuinen.

Buxusroest

Buxusroest

Schade: bruine sporenhoopjes ontsieren het blad.

Bestrijding: Behandelen, indien nodig, met een aangepast fungicide op basis van tetraconazool, tebucanozool+trifloxystrobine.

Pythium sp. Pythium

Wortelziekte welke meestal voorkomt na een probleem met de waterhuishouding op bv te natte percelen of bij kweken in pot. De plant sterft geheel of gedeeltelijk af en verdroogt.

Schade: afgestorven, verdroogde twijgen of planten.

Bestrijding: Behandelen (aangieten) met een aangepast bodemfungicide op basis van propamocarp, dimethomorf, e.a.

Phytophthora sp. Phytophthora

Wortelziekte welke meestal voorkomt na een probleem met de waterhuishouding op bv. te natte percelen of bij kweken in pot. De plant sterft geheel of gedeeltelijk af en verdroogt.

Schade: afgestorven, verdroogde twijgen of planten.

Bestrijding: Behandelen (aangieten) met een aangepast bodemfungicide op basis van fosethyl,  fenamidone+fosethyl, e.a.

Chalara Chalara elegans/Thielaviopsis basicola

Wortelziekte welke meestal voorkomt bij kweken in potten, waarschijnlijk als gevolg van een verstoorde waterhuishouding.

Schade: Afgestorven wortels, meestal met aangetaste, zwarte tussenstukken. De planten verzwakken en de groei stopt.

Bestrijding: Behandelen met een aangepast fungicide op basis van thiofanaat-methyl, e.a.

© Copyright 2017 Herplant.bvba